ما همگی لامپ‌های فلورسنت‌ را با نام لامپ‌های کم‌مصرف می‌شناسیم و در اکثر موارد، آن‌ها را جایگزین لامپ‌های رشته‌ای و پرمصرف کرده‌ایم تا در مصرف برق صرفه جویی کنیم. مطالعات محققان در دانشگاه ایالتی نیویورک در برو‌ک استونی نشان داده است که معایب تولید در برخی از لامپ‌های فلورسنت فشرده می‌تواند انسان را  در معرض اشعه‌ی ماوراء بنفش قرار دهد. لامپ‌های فلورسنت که در سال‌های اخیر بسیار رواج یافته‌اند، یک  جایگزین کارآمد برای لامپ‌های رشته‌ای می‌باشند ولی به علت معایب تولید، می‌تواند پوست را مبتلا به  اثرات ناشی از اشعه‌ی ماوراء بنفش کنند یا به طور بالقوه منجر به آسیب دیدن سلول‌های پوست و حتی سرطان شوند.

این مطالعات که در ژورنال فوتوشیمی و فوتوبیولوژی منتشر شده بیان می‌دارد که نقطه‌های کوچک عریان در پوشش فسفور لامپ‌های فلورسنت، به اشعه‌ی مارواء بنفش اجازه‌ی ورود به فضای بیرون را می‌دهند. لامپ‌های فلورسنت دارای بخار جیوه‌ می‌باشند که این بخار، بر اثر جریان الکتریکی، از خود اشعه‌ی ماوراء بنفش ساطع می‌کند. اشعه‌ی ماوراء بنفش تولید شده، با برخورد به پوشش فسفر که روی شیشه‌ی لامپ وجود دارد، نور سفید مرئی تولید می‌کند و باعث روشنایی می‌شود. حال اگر این پوشش دچار شکاف یا رخنه باشد، دیگر قادر به جلوگیری از ورود اشعه‌ی ماوراء بنفش به  فضای بیرون نخواهد بود.

مطالعات نشان داده است که لامپ‌های فلورسنت فشرده، به دلیل مراحل تولید، تمایل به ایجاد شکاف در پوشش فسفری خود دارند. در واقع، در مراحل تولیدی که به این لامپ‌ها پیچ‌ و خم داده می‌شود، احتمال آسیب دیدن پوشش فسفری وجود دارد زیرا فسفر یک ماده‌ی شکننده است و با خم شدن، ترک بر می‌دارد.

این  تحقیقات همچنان در فاز اول تحقیقات به سر می‌برد و در بیرون آزمایشگاه تست نشده است به  این  معنی که هنوز هیچ اثرات آفتاب سوختگی ناشی از لامپ‌های فلورسنت فشرده مشاهده نشده است و همچنین دانشمندان معتقدند که جلوگیری از تابش اشعه‌ی فرا بنفش کار چندان دشواری نیست. فاصله گرفتن به فاصله‌ی چند قدم یا استفاده از یک شیشه در جلوی لامپ، خطر را رفع  می‌کند. در این مورد باید مطالعات بیشتری صورت  گیرد ولی چیزی که مسلم است این است که استفاده از لامپ‌های LED چنین ریسکی را ندارد.