دانشمندان علوم آب و هوا طی سال‌ها تحقیق و بررسی به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش دمای جهانی، افزایش بارش‌ها و افزایش وقوع سیلاب را در کشورهای گرمسیری به دنبال دارد. در حال حاضر این مطالعات بر اساس یک سری تخمین‌های عددی استوار می‌باشند. پاول ا.گورمن دانشمند علوم طبیعی زمین در مقاله ۱۶ سپتامبر خود تحت عنوان “حساسیت به تغییرات آب و هوایی از افراط و بارش گرمسیری” را بیان می‌کند. ا.گورمن استاد علوم اتمسفری می‌گوید که به ازای هر یک درجه افزایش دمای سطح جهانی، افزایش ۱۰ درصدی بارش‌ها را در مناطق گرمسیری و حاره شاهد خواهیم بود.

تصویر: طوفان گرمسیری از Shutterstock

تصویر: طوفان گرمسیری از Shutterstock

ا.گورمن بیان می‌کند که ” این مطالعه شامل برخی از کشورهای پرجمعیت است که به تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند، و اثرات تغییر در بارندگی می‌تواند در آن مناطق حائز اهمیت باشد.” بارندگی‌های شدید در مناطق استوایی در پاسخ به تغییرات آب و هوایی متمایز از مناطق دیگر است. وی افزود: “به نظر می‌رسد بارش افراطی در مناطق گرمسیری حساسیت بیشتری نسبت به گرمایش جهانی است. ما هنوز قادر به درک این مکانیسم برای حساسیت‌های بالاتر نیستیم.”

عکس: سیل بنگلادش توسط ریچارد

عکس: سیل بنگلادش توسط ریچارد

برای اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه فرمایید.