عنکبوت‌ها مانند بسیاری از موجودات دیگر در طبیعت، قابلیت‌های جالبی دارند. اکنون دانشمندان در انستیتو de Physique de Rennes در فرانسه به این موضوع پی بردند که راهی برای استفاده از تار عنکبوت جهت ساخت تراشه‌های کامپیوتری زیست تخریب پذیر وجود دارد. برخی می‌گویند که ترکیب بی‌سابقه‌ از این مواد طبیعی و تکنولوژی پیشرفته می‌تواند منجر به ساخت تجهیزات پزشکی شود که می‌توانند به طور ایمن ایمپلنت ( =کاشته) شوند.

این تحقیق شگفت انگیز که توسط فیزیک‌دان Nolwenn Huby در کنفرانس مرزهای اپتیک ارائه خواهد شد بیان می‌دارد که نور همان طور که در کابل‌های نوری حرکت می‌کند، می‌تواند به راحتی از طریق یک رشته‌ی تار عنکبوت نیز حرکت کند. این بدان معناست که تار عنکبوت می‌تواند به جای کابل‌های فیبر نوری مورد استفاده قرار گیرد به طوری که قابلیت حمل اطلاعات برای تجهیزات الکترونیکی را دارد. این موضوع همچنین بدین معناست که تارهای بلند و باریک می‌توانند برای جراحان این امکان را فراهم کنند تا مکان‌هایی در بدن را برای عکس‌برداری روشن کنند. با استفاده از این تکنولوژی آزمون‌های تشخیصی می‌توانند با استفاده از ایجاد شکاف‌های بسیار کوچک در بدن انجام گیرند و از این طریق، بیماران جراحت کمتری برای این آزمون‌ها بر می‌دارند.

منبع: Weird