بازیافت تجهیزات الکترونیکی همیشه یکی از معضلات اساسی محسوب می‌شده‌اند زیرا تکنولوژی الکترونیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و تجهیزات آن، همواره کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شوند و دلیلی برای استفاده از تجهیزات الکترونیکی بزرگ‌تر نخواهد ماند. با این حال، آزمایشگاه ملی فیزیک در بریتانیا با اختراع یک برد مدار جدید که با آب گرم حل می‌شود، در پی تغییر روند بازیافت وسایل الکترونیکی آینده می‌باشد. این رویکرد، عملیات جداسازی و تکه تکه کردن تجهیزات را حذف می‌کند و این مزیت قابل توجهی است زیرا حین بازیافت تجهیزات الکترونیکی و جداسازی آن‌ها از روی بردهای کنونی، اکثر آن‌ها کارایی خود را از دست خواهند داد. همان‌طور که ذکر شد، وقتی این برد‌های جدید در آب گرم قرار داده می‌شوند، به طور کامل حل می‌شوند و قطعات الکترونیکی مانند مقاومت‌ها، آی‌سی‌ها، خازن‌ها و دیگر اجزاء باقی خواهند ماند.

در حال حاضر، وقتی قطعات مدار از روی برد جدا شوند، فقط حدود ۲ درصد آن‌ها سالم باقی می‌مانند ولی این برد پرینت شده‌ی جدید، حدود ۹۰ درصد اجزاء را سالم نگه می‌دارد و امکان بازیافت آن‌ها را فراهم می‌کند.

در اینجا، برای اکوگیک یک سؤال پیش آمده است! با قرار دادن قطعات در آب گرم، برد حل می‌شود ولی بسیاری از قطعات الکترونیکی با قرار گیری در آب، عمرشان به سر می‌رسد و دیگر قابل استفاده نیستند! برای این مشکل چه تدابیری می‌توان اتخاذ کرد؟!