علاوه بر نگرانی‌هایی که در صید بی رویه بازرگانی صنعتی وجود دارد، محققی از دانشگاه بریتیش کلمبیا اظهار داشت که تغییرات در اقیانوس و سیستم‌های آب و هوایی می‌تواند به ماهی‌های کوچک‌تر منجر شود. تحقیقات وی که در مجله طبیعت-تغییرات آب و هوا منتشر شد، اولین طرح جهانی کاهش بالقوه‌ی اندازه‌ی ماهی در اقیانوس‌ها به دنبال گرم شدن آب و کاهش اکسیژن آن است.

با استفاده از مدل‌های کامپیوتری برای مطالعه بیش از ۶۰۰ گونه از ماهی‌ها در اقیانوس در سراسر جهان، محققان دریافتند که حداکثر وزن بدن ماهی به طور بالقوه می‌تواند ۱۴-۲۰٪ بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۵۰ کاهش یابد، که این کاهش وزن در مناطق گرمسیری بارزتر خواهد بود.

وی بیان داشت: ما با دیدن چنین کاهش بزرگی در اندازه‌ی بدن ماهی‌ها بسیار شگفت زده شدیم. ماهی‌های دریایی در واکنش به تغییرات آب و هوایی دارای سازش‌هایی از طریق تغییر توزیع و پراکنش در فصول مختلف سال هستند.
اما این حقیقت غیرمنتظره که گرمایش جهانی در اندازه بدن ماهی اثرگذار است حاکی از آن است که ما ممکن است یک قطعه بزرگ از پازل تغییرات آب و هوایی را در اقیانوس‌ها را از دست داده باشیم که قادر به درک آن نیستیم. این ایده که رشد ماهی می‌تواند با کاهش اکسیژن و محدودیت وفور آن تحت تأثیر قرار گیرد، اولین بار ۳۰ سال پیش توسط دانیل محقق پاولی مطرح شد.

وی بیان می‌کند که در اقیانوس‌های گرم‌تر با کاهش اکسیژن که در اثر تغییرات آب و هوایی ایجاد می‌شود ماهی برای دریافت اکسیژن با چالش مواجه شده و در وضعیت وخیمی قرار می‌گیرد که در مرحله رشد به علت کمبود اکسیژن این مرحله حساس از زندگی ماهی، سریع‌تر متوقف خواهد شد.

دانشگاه بریتیش کلمبیا