تاکنون شاید ربات‌های تمیز کننده‌ی زیادی را دیده باشید ولی اکوبوت III قدری متفاوت است. اکوبوت III که شامل پیل‌های سوختی میکروزیستی (microbial fuel cells) می‌باشد، انرژی خود را از فاضلاب و فضولات انسانی می‌گیرد. این ربات با استفاده از فضولات انسانی، الکتریسیته تولید می‌کند و سپس فضولاتی که گرفته است را دور می‌ریزد.

این ربات توسط سازمان EPSRC و با همکاری Wessex Water و آزمایشگاه رباتیک بریستُل ساخته شده است. ویژگی برجسته‌ی این ربات، تولید انرژی مورد نیازش در عین پاک‌سازی زمین از فاضلاب می‌باشد. به گفته‌ی دکتر جولیان دنیس، رهبر گروه تحقیقاتی، این تکنولوژی نیاز به الکتریسیته در روند حذف فاضلاب را برطرف می‌کند و میزان دی‌اکسید کربن تولیدی ما را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. در حال حاضر این تکنولوژی در حال پیشرفت و توسعه می‌باشد.

هدف اصلی از این پروژه، ایجاد یک ماشین خودکفا با سیکل گردش مایع داخلی بود که بتواند انرژی خود را از محیط خود بگیرد و همچنین، فضولات خود را بتواند دفع کند. این ربات فقط ۶ کیلوگرم جرم دارد که شامل مکانیزم‌های خوردن (جذب)، هضم مصنوعی و دفع مواد زائد جامد می‌باشد.

آزمایشگاه رباتیک بریستُل