چیزی که در تصاویر این پست مشاهده می‌فرمایید، سازه‌ی عظیمی است از جنس کیسه‌های پلاستیکی بازیافتی در موزه‌ی هنرهای معاصر رم که دارای ۱۰ متر ارتفاع است و شبیه به کندوی زنبور عسل می‌باشد.

Plastic-Bags-by-Pascale-Marthine-Tayou-in-Rome-lead-ecogeek-ir-00

Plastic-Bags-by-Pascale-Marthine-Tayou-in-Rome-lead-ecogeek-ir-01

Plastic-Bags-by-Pascale-Marthine-Tayou-in-Rome-lead-ecogeek-ir-02

Plastic-Bags-by-Pascale-Marthine-Tayou-in-Rome-lead-ecogeek-ir-03

منبع:

+ Pascale Mathine Tayou

+ MACRO

Via collabcubed

[message_box title=”” color=”green”]به دلیل تعداد زیاد اخبار مرتبط با محیط زیست و انرژی‌های نو، اکوگیک قصد دارد در پایان برخی از هفته‌ها، پستی را تحت عنوان بهترین عکس‌های سبز هفته منتشر کند. از کسانی که قادر به فعالیت در این زمینه هستند دعوت می‌کنم که به اکوگیک بپیوندند. تماس[/message_box]