خطر گرمایش جهانی روز به روز ما و دیگر موجودات زنده روی زمین را بیشتر و بیشتر تهدید می‌کند. بر اساس اندازه‌گیری‌های Mauna Loa Observatory در هاوایی که یک مرکز تحقیقات جوی در میانه‌ی اقیانوس آرام است، اتمسفر زمین در آستانه‌ی رسیدن به ۴۰۰ قطعه در هر میلیون (۴۰۰ppm=part-per-million) گاز دی اکسید کربن می‌باشد، مقداری که آخرین بار، ۳ میلیون سال قبل در اتمسفر وجود داشته است. این مرکز تحقیقاتی از دهه‌ی ۱۹۵۰ به مانیتورینگ تغییرات اتمسفر پرداخته است. اندازه‌گیری‌های اولیه‌ی این رصد خانه در سال ۱۹۵۸، میزان گاز دی اکسید کربن در اتمسفر را ۳۱۷ppm نشان داده است.

discovery-scientists-fuel-co2-atmosphere-ecogeek-ir-00

آخرین باری که میزان گاز دی اکسید کربن اتمسفر به ۴۰۰ppm رسید-در عصر پلیوسن- دمای کره‌ی زمین بین ۳ تا ۴ درجه‌ی سانتی‌گراد افزایش پیدا کرد و سطح آب‌های آزاد ۴۰ متر بالا آمد. (منبع)

شنیده‌ها حاکی از این است که سال ۲۰۱۲ گرم‌ترین سال ثبت شده در آمریکا بوده است.(منبع) نظر شما در مورد گرمایش جهانی چیست؟ چه اقداماتی برای کاهش گرمایش جهانی به اکوگیک و دیگر خوانندگان پیشنهاد می‌کنید؟

منبع