به تصویر این مطلب نگاه کنید! به نظرتان این کوآلای سردرگم در وسط این خاک‌ها به دنبال چه چیزی می‌گردد؟ او به دنبال درختی می‌گردد که زمانی خانه‌اش بوده ولی اکنون توسط اشرف مخلوقات، انسان، قطع شده.

sad_koala.jpg.492x0_q85_crop-smart

به گفته‌ی خدمات اطلاعات نجات و آموزش حیات وحش در استرالیا (WIRES)، اخیراً یک کوآلای میان سال نر کشف شد در حالیکه بالای آثار به جامانده از درختانی واقع در جنگل ویکتوریا نشسته بود، مکانی که زمانی خانه و کاشانه‌ی وی بوده است ولی اکنون اثری از آن درختان وجود ندارد. هرچند اجازه‌ی قطع این درختان توسط خدمات جنگل داری داده شده بود ولی کسی از این کوآلای بیچاره اجازه‌ای نگرفته بود. به گفته‌ی مدیر WIRES، کوآلاها به بیرون از این منطقه منتقل شده بودند.

این در مورد کوآلاها یک امر طبیعی است که سعی می‌کنند به مکان قبلی زندگی خود بازگردند. یکی از کارکنان آن منطقه شاهد این کوآلای سردرگم بود که بیش از یک ساعت روی توده‌های به جا مانده از چوب درختان نشسته بود.

sad_koala_2.jpg.492x0_q85_crop-smart

آثاری از آسیب‌دیدگی در چشم این جانور کیسه‌دار بهت زده به چشم می‌خورد که حین عملیات انتقال برایش پیش آمده بود. کوآلای بی خانمان، مجدداً به قسمتی دیگر از جنگل منتقل شد. کارگران، سه کوآلای دیگر نیز در مناطقی که درختانشان قطع شده بود یافتند که آن‌ها نیز به مکان‌های دیگر منتقل شدند. داستان غم‌انگیزی است، نه؟

منابع: ۱۲