روز جهانی آب هر سال می‌آید و می‌رود ولی اهمیت ذخیره‌ی آب و صرفه‌جویی در آن همچنان پابرجا خواهد بود. نوآوری‌های زیادی در زمینه‌ی ذخیره سازی آب مشاهده شده است که در اینجا اکوگیک قصد دارد جمع کننده‌ی آب Chaak Ha که توسط دانش‌آموزان ناحیه‌ی Yucatan در جنوب مکزیک طراحی شده را به شما معرفی کند. این کانسپت قابل حمل که با هدف جمع‌آوری آب باران یا شبنم طراحی شده، فقط با استفاده از شبنم به تنهایی قادر است هر شب ۲.۵ لیتر آب جمع‌آوری کند. ایده‌ی اصلی برای طراحی Chaak Ha، تأمین آب همیشگی و تمیز برای جوامع روستایی مکزیک است. در برخی از نواحی روستایی مکزیک، دستیابی به آب، محدود می‌باشد.

student-designed-chaac-ha-water-collector-can-harvest-2-5-liters-of-drinking-water-from-dew-each-night-ecogeek-ir-00

Chaak Ha نام خدای باران مایان می‌باشد. ورقه‌های بروملیاد (bromeliad) آب گریز (هیدروفوبیک) می‌باشند و بی نظمی‌های میکروسکوپی آن‌ها آب را برای تشکیل یک کانال به سمت مخزن تحریک می‌کند. در طراحی Chaak Ha از پارچه‌ی تفلون برای ایجاد پدیده‌ی مشابه استفاده شده است. طراحان این ساختار از تار عنکبوت الهام گرفته‌اند و به گونه‌ای آن را طراحی کرده‌اند که بتوان آن را خم و به راحتی حمل کرد.

student-designed-chaac-ha-water-collector-can-harvest-2-5-liters-of-drinking-water-from-dew-each-night-ecogeek-ir-01

student-designed-chaac-ha-water-collector-can-harvest-2-5-liters-of-drinking-water-from-dew-each-night-ecogeek-ir-02

 امیدواریم که به زودی شاهد تجاری سازی چنین محصولات سبزی باشیم.

منبع