George-Washington-University-Solar-Pavement-Panel-lead

Studio39 Landscape Architecture  به تازگی توسط دانشجویان مطالعات خورشیدی در دانشگاه جورج واشینگتن تشکیل شده تا اولین پنل خورشیدی مخصوص پیاده روها را در ویرجینیا نصب کند. دانشجویان و طراحان در کل ۲۷ پنل فتوولتائیک کار گذاشته‌اند تا پیاده رویی خورشیدی هم سطح با خیابان بسازند که می‌تواند تا حدود حداکثر ۴۰۰ وات برق تولید کند.

Solar-Walk-UP-JMC-2013-9954-460x260

Onyx Solar، مرکزی است که متخصصان فتوولتائیک از اسپانیا را یکجا جمع کرده و پنل‌های نیمه مات این پروژه را که شبیه صفحات آکریلیک دودی هستند را تولید کرده است. این پنل‌های خورشیدی که می‌توان روی آن‌ها راه رفت در قسمت کوچکی از پیاده رو جا گرفته‌اند، که با سیمان‌های اطرافش به خوبی همتراز شده. این پیاده‌روی خورشیدی مسیر کوتاهی را از نوآوری تا کشف پیمود، سنگفرش‌های فتوولتائیک در این تجهیزات می‌تواند تا ماکسیمم ۴۰۰ وات انرژی برای روشن کردن ۴۵۰ عدد LED که زیر پنل ما نصب شده‌اند تولید کنند.

همچنین پیاده رو نیز به داربست‌هایی که توسط Studio39 طراحی شده، متصل است. داربستی که در پیاده رو انتهایی نصب شده انرژی تولید شده خود را به ساختمان Innovation Hall در دانشگاه ارسال می‌کند.

امید است که این پروژه موجب افزایش پیاده روهای خورشیدی در سراسر دنیا شود و بازده انرژی شهرها را به طور چشمگیری افزایش دهد.

منابع:

World Architecture News

George Washington University