دپارتمان پلیس سوری (Surrey) یک موضوع را به آن‌هایی که ساکن نیم کره شمالی هستند، یادآوری کرده است: آگاه باشید که با سردتر شدن هوا، حیوانات به خاطر گرم بودن خودرو، جذب آن می‌شوند بنابراین قبل از حرکت، اطراف تایرها و جاهای مخفی را چک کنید.

reminder-days-get-colder-animals-are-attracted-warmth-cars-ecogeek
البته عکسی که در این مطلب مشاهده می‌کنید، یک عکس ساختگی و جهت جلب توجه است. پس اگر دوست دار حیوانات هستید، قبل از شروع به حرکت، مکان‌های مذکور را چک کنید.
منبع: توییتر.