ما اکنون در زمانی به سر می‌بریم که به لطف اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی بیش از هر زمان دیگر با اطرافیانمان در ارتباط هستیم. گاهی با افرادی که آن طرف کره زمین هستند ارتباط بیشتری داریم تا افردای که در مجاورت ما زندگی می‌کنند.

جنبه‌ی ناخوشایند دنیای مدرن امروز این است که به جای ارتباطات چشمی و صحبت کردن با اطرافیان یا خندیدن با آن‌ها در زندگی واقعی، چشم به گوشی تلفن همراه یا تبلت خود می‌دوزیم و به ارتباط با انسان‌های اطرافمان بهای چندانی نمی‌دهیم حتی آن‌هایی که دوستان ما هستند.

در این وادی، چقدر زیبا می‌شود اگر برخی مواقع آدم‌ها دست به دست یکدیگر دهند و همگی یک هدف را دنبال کنند. این ایده‌ای است که منجر به یک تجربه‌ی اجتماعی در مونترال شده است، به گونه‌ای که مسافران منتظر در یک ایستگاه اتوبوس برای روشن کردن گرم‌کننده‌های داخل آن باید دست در دست هم دهند تا جریان را به واسطه‌ی بدنشان در یک مدار به گردش درآورند. با ایجاد جریان، گرم کننده‌ها روشن می‌شوند و مسافران نیز گرم می‌شوند.

bus-shelter-will-keep-you-warm-only-if-you-hold-hands-your-fellow-passengers-ecogeek

این ایده‌ی خلاقانه در کاهش مصرف انرژی و افزایش همبستگی انسان‌ها نقش قابل توجهی دارد.

منبع