بسیاری از شما با “آلودگی نوری” آشنایی دارید یا چیزهایی در مورد آن شنیده‌اید ولی آیا ما شهرنشینان تصور کرده‌ایم که بدون آلودگی نوری، نمای آسمان شهرمان به چه صورت خواهد بود؟

یک نمایشگاه عکاسی به نام شهرهای خاموش در گالری «ایست وینگ» دبی قصد دارد به ما نشان دهد که از چه نمای زیبایی بی‌نصیب مانده‌ایم.

این نمایشگاه که توسط Thierry Cohen ایجادشده، نشان می‌دهد که شهرهای مهم دنیا در حالت خاموشی و تاریکی محض، چه شکلی خواهند بود و با این نورهای مصنوعی در شهرها، چقدر ستاره از دید ما پنهان شده است؟

آقای Thierry Cohen از سال ۲۰۱۰ به ابر شهرها سفر کرده و به جمع‌آوری عکس‌ها برای نمایشگاه شهرهای خاموش پرداخته است. هدف او از این کار، جذب افکار عمومی به موضوع آلودگی نوری در شهرها بوده است.

فقط کافی است یک‌بار خاموشی کامل شب در شهرهایمان را تجربه کنیم تا به این موضوع پی ببریم چه آسمان زیبایی بالای سرمان وجود دارد. امیدوارم برای دقایقی هم که شده، چنین چیزی را تجربه کنم. آیا شما هم علاقه‌مند به دیدن آسمان شب در شهر خود، بدون آلودگی نوری هستید؟

در ادامه برخی از این تصاویر را مشاهده میفرمایید:

Sanfrancohen

Newyorkcohen

Paris2

Bilbaocohen

Shanghaicohen

Shanghai1cohen

Paris

منابع: ۱ ۲