دانشمندان اسپانیایی از Universidad Politécnica de Madrid نوع جدیدی از تیغه‌های دیوار را ساخته‌اند که ادعا می‌شود، مصرف انرژی ساختمان را تا ۴۰% کاهش دهند. رمز آن چیست؟ تعداد زیادی دانه‌های ریز پارافین.
برخلاف دیگر بردهای تیغه‌ای که از گچ خالص استفاده می‌کنند؛ میکروکپسول‌های پارافین تقریباً نصف مخلوط گچ مورد استفاده در این بردها را […]