آموزش انرژی خورشیدی

//آموزش انرژی خورشیدی

آشنایی با گرمایش و سرمایش خورشیدی ساختمان‌ها

توسط | ۱۳۹۲/۱/۱۵ ۹:۲۱:۵۰ مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۱|آموزش, آموزش انرژی خورشیدی, کاربردهای غیر نیروگاهی|

تأمین گرمای ساختمان با خورشید، از دو طریق می‌تواند صورت گیرد: پسیو و اکتیو. در طراحی پسیو، معماری ساختمان تعیین کنندة میزان دریافت انرژی از طریق خورشید است و در طراحی اکتیو، جذب انرژی خورشید نیازمند استفاده از یک منبع انرژی دیگر برای انتقال مایع گرم شده به داخل ساختمان [...]

آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی

توسط | ۱۳۹۲/۱/۱۵ ۹:۲۱:۵۹ مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۱|آموزش, آموزش انرژی خورشیدی, کاربردهای غیر نیروگاهی|

آب گرم‌کن‌ها عمده‌ترین نقش غیرنیروگاهی سیستم‌های گرمایی خورشیدی می‌باشد. آبی که توسط آب گرم کن حاصل می‌‌شود برای مثال می‌تواند در موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد: آب گرم بهداشتی گرم کردن فضای ساختمان از طریق گرم کردن آب گرم برای سیستم‌های گرمایشی تأمین گرمای مورد برای راه‌اندازی سیستم‌های جذبی [...]

آشنایی با سیستم های گرمایی خورشیدی

توسط | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ ۱۹:۴۲:۴۷ مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۱|آموزش, آموزش انرژی خورشیدی, کاربردهای غیر نیروگاهی|

 اگر مطالب اکوگیک را دنبال کرده باشید، در قسمت قبل با ماهیت خورشید آشنا شده‌اید. پس اکنون وقت این است تا ببینیم چطور می‌توان از انرژی این کره آتشین استفاده کنیم. در طی انتشار چند مطلب، تکنولوژی‌های استفاده از انرژی خورشید به شما معرفی خواهند شد. تکنولوژی‌های استفاده از خورشید [...]

آشنایی با انرژی خورشیدی- طبیعت انرژی خورشید

توسط | ۱۳۹۲/۱/۱۵ ۹:۲۲:۳۵ مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۱|آموزش, آموزش انرژی خورشیدی, کاربردهای غیر نیروگاهی|

خورشید، کره‌ی عظیم و درخشانی است که در مرکز منظومه‌ی شمسی واقع شده و نور، گرما و دیگر انرژی‌های کره‌ی زمین را تأمین می‌کند. اکثر انرژی‌های موجود بر روی زمین از خورشید تأمین می‌شوند. فقط انرژی اتمی، انرژی درون زمین و جذر و مد ماه هستند که توسط خورشید تأمین [...]