حمایت

حمایت ۱۳۹۲/۵/۲۳ ۱۹:۴۰:۵۱

حمایت از اکوگیک شامل موارد زیر می باشد:

  1. تبادل لینک با وبسایتهایی که رنکینگ آن ها در گوگل کمتر از اکوگیک نباشد.
  2. تبادل بنر (در صورت لزوم بنر، توسط اکوگیک طراحی خواهد شد).
  3. تبادل لگو
  4. حمایت مالی از اکوگیک

لطفا در صورت حمایت مالی، از طریق فرم تماس ما را مطلع سازید.